İşletme Yönetim Sistemi Ve Üretim Yönetim Sistemi

Mrp nedir ?

Kurumsal varlık yönetimi MRP bir işletmedeki en üst yönetim sisteminden en alt üretim departmanına kadar bütün birimlerin birbirleri ile uyumlu bir şekilde ve koordineli iş öğretme kapasitelerinin en yüksek seviyede arttırılarak devam ettirilmesi ve bu sayede işletmenin ömrünün yani faaliyetlerinin devamı şeklindeki ilkelerinin varlığını sürekli korumak ve kollamak olarak adlandırılmaktadır.

MRP mal veya hizmet üreten bir işletmenin departmanlarının sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini devam ettirebilmesi için sistemlerinin geliştirilmesi ve bu sayede İşletmenin esas amacı güdüsünün daha fazla bir şekilde işletme defterine yansıtılması ve işletme yönetiminin Kar payının artırılması hedeflenmektedir.

Bir işletmede gerek insan gücü gerekse de, ekipmanlar aracılığı ile bir mal ve hizmet üretildiği zaman insan gücünün yorulması söz konusu olabilmektedir. Aynı şey makineler için de geçerlidir. Keyplus Makineler belli zamanlarda belli aralıklarla eğer tadilat, tamirat ve onarımları gerçekleştirilmez ise beklenilen üretim kapasitesinin çok altında kalacağı için işletmenin üretim performansında düşüklük olacaktır. Bu durum bu şekilde devam ettiği müddetçe işletmenin iflasına, konkordato ilan etmesine Hatta kapatılmasına sebep olabilmektedir.

Bu nedenle Keyplus kurumsal varlık yönetimi işletmelerin uyum içerisinde çalışması amacıyla ekipmanların tadilat, tamiratlarının zamanında yapılması gereken bakımlarının ya da herhangi bir arıza ortaya çıktığı zaman bu arızayı zamanında bulup gidermeye yönelik bir şekilde hareket edilmesini sağlamaktadır.

Keyplus Sky

Bir üretim tesisinde muhasebe, üretim ihracat, satın alma gibi birimlerin birbirleri ile uyum içerisinde çalışması ve üretmiş oldukları bir birim ürünün kalitesinin artması amacı ile kurumsal varlık yönetimi standartlarına uygun yazılan ve problem programlama kullanılması daha faydalı olacaktır

Keyplus Sky yazılım sistemleri sayesinde işletmedeki Herhangi bir üretim departmanında meydana gelecek en ufak bir aksama tespit edilerek zamanında giderilmesi ve işletmenin üretim departmanlarına uyum sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu sistem sayesinde İşletme Yönetimi departmanındaki işletim araçları arasında oluşturulan yazılım programları herhangi bir aksama ya da yavaşlamanın meydana gelmeden önce sinyallerini vererek işletme Bilgi Sistemi içerisinde bu sıkıntıların giderilmesi için ipuçları verilebilir.

Mrp Nedir ?

İşletme Yönetimi,

gerek yazılım firmaları bakımından gerekse de işletme bilgi sistemleri bakımından çok önemli olan bir unsur vardır ki o da şudur işletmeler yazılım güncellemelerini vakti zamanında yapmadıkları zaman kullanmış oldukları ekipmanların sisteme yansıması ve problemlerin ortadan kaldırılması amacıyla gerçekleştirilmek istenen problem giderme statüleri de stabil kalacağı için bu durum işletmenin ya da üretim departmanlarının çok durgun bir şekilde faaliyet göstermesine neden olacaktır ki bu da işletmenin Kar payının düşmesine, faaliyetlerinin azalmasına ya da belli bir zaman dilimi içerisinde üretilen bir birim eşyanın birim sayısında azalmaya neden olacaktır. Kyplus sky üretim tesislerinde üretim gerçekleştirilirken ortaya çıkma ihtimali olan herhangi bir problemin önceden tanımlanması, yorumlanması veya ortaya çıkaracağı pürüz ve kusurların miktarının belirlenmesi işlemlerine, planlamalarına, programlamalarına risk yönetimi adı verilmektedir

İşletme yöneticileri işletmenin toplumdaki prestiji için, itibari için yöneticilik faaliyetlerini yerine getirirken üretim departmanında yer alan gerek insan gücü gerekse de diğer ekipmanların performanslarını ya da ne kadar birim mal ya da hizmet ürettikleri ile ilgili pek bilgi sahibi olamamaktadırlar olabilmelerinin yolu bu tip sistemleri, otomasyon sistemlerine ekipmanlarına işletme bilgi sistemleri ile nüfuz ederek anında işletmede gerçekleşen her türlü hareket muhasebe ihracat-ithalat gibi bütün olanaklarını ürettikleri birimle malların ya da diğer performanslarının hareketlerini anında değerlendirebilme kabiliyetini kazandırmaktadır.

Bu sistemin kullanılması İşletme yönetimine zaman kazandırır, kırtasiye masraflarından kurtulmasını sağlar, işletmenin temel ilkelerinin çok sıkı temellere dayandırılması ve bu sayede işletmenin ömrünün uzamasını sağlar.

Benzer Gönderiler

bir yorum bırakın