Üçevler Mh. Bayraktepe Sk. No:14 Emir Arslan Plaza Kat:3 D:6 Nilüfer/Bursa

Forklift ve Transpalet Yönetim Yazılımı

Mal veya hizmet üreten, belli girdileri kullanarak belirli amaçlar doğrultusunda belirli ürünleri meydana getiren ekonomik örgütlenmelere işletme denir.

İşletmelerde mal ve hizmetleri meydana getiren unsurlar genellikle Eskiden insan gücüydü. İnsan gücü halen var olmakla birlikte artık yavaş yavaş yerini makineleşmeye ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte bilişim sistemlerine bırakmıştır. Keyplus kurumsal çözüm uygulamaları  işletmelerde mal ve hizmet üreten departmanlardaki otomasyon sistemlerini, makineleri ve diğer teçhizat ile aksamları belli bir koordine içerisinde çalışmalarını sürdürmek, faaliyetlerinde en yüksek verimi elde etmeleri için kullanılan bir programdır.

Keyplus kurumsal çözüm uygulamaları sayesinde işletmedeki farklı departmanlar örneğin muhasebe, üretim, denetim, kalite kontrolü, İthalat, ihracat gibi birimlerin üretmiş oldukları verileri üst kademelerde yer alan işletmenin yöneticilerine bunları sağlayan ve yorumlanmasını, analiz edilmesini buna göre ileriye dönük faaliyet raporlarının dizayn edilmesini sağlamaktadır.

Yazının başında da belirtilmiş olduğu gibi insan gücü artık üretim sistemlerinde yavaş yavaş yerini bilişim teknolojilerine bırakmaktadır.

Örnek vermek gerekirse Bir makinenin yapacağı bir işi ortalama 30 ila 40 kişi bir araya gelseler bazen yapamayabilirler.

Mal ve hizmetlerin üretilmiş olduğu tesislerde üretilen ürünlerin istiflenmesi, ambalajlanması, gereken makinelere ya da tırlara, gemilere uçaklara yüklenmesi amacı ile kullanılan ve insan gücünün yerini tamamıyla almış olan bir ekipman vardır. O da Forklift olarak Tanımlanmaktadır. Bu ürün işletmelerdeki fabrikalardaki en ağır ürünleri, eşyaları, teçhizatları tek başına kaldırıp bir yerden başka bir yere taşımaya yarayan bir alettir.

Bu ürünün sağlam bir şekilde çalışabilmesi, faaliyetlerini yerine getirebilmesi için belirli programlarla uyumlu hale getirilmesi gerekir.

Keyplus yazılım programı sayesinde forklift ürününün mal ve hizmetleri kaldırabilmesi, taşıyabilmesi sarsmadan bırakabilmesi ya da bu ürün ile ilgili ortaya herhangi bir arıza, bir sıkıntı çıktığı zaman bunu bilişim sisteminde gelişen Bluetooth sistemi ile fabrikadaki Ana ekrana yansıtabilmesi sağlanmaktadır.

Forklift aracının sağlam bir şekilde çalışabilmesi için oluşturulmuş yazılım sistemleri, bu ürünün periyodik bakıma ne zaman alınacağı ile ilgili yağlama ya da diğer yağlanmanın oluşturmuş olduğu basınç sistemleri sayesinde ağır yükleri kaldırabilmek kapasitesinin artırılması gibi faaliyetlerin yerine getirebilmesi ancak ve ancak düzgün bir şekilde kendisine yüklenilen bir işletim sistemi programlamasının olması ile mümkün olabilmektedir.

Forklift Yönetimi sistemlerinin sağlam bir şekilde oluşturulabilmesi için bu ürünü kullanan operatörün herhangi bir sıkıntı bir arıza ortaya çıktığı zaman bunu, önceden anlayabilmesi ve sıkıntının daha meydana gelmeden giderilmesi amaçlanmaktadır.

Yazılım sayesinde bu ürün ile ilgili periyodik bakım, periyodik yağlama, periyodik arıza, fren gaz gibi sistemlerin ayarlanması mümkün olabilmektedir.

İşletmelerde mal ve hizmet üretimi amacının sağlam bir şekilde yerine getirilebilmesi için işletmede oluşturulan, oturtulan ekipmanların, teçhizatların, makinelerin birbirleri ile uyumlu şekilde dizayn edilmiş olması gerekmektedir. Forklift bu araç gereçlerden bir tanesidir.

Forklift yönetimi, bu ürünü kullanacak, yönetecek olan operatörün fabrikadaki diğer otomasyon sistemleri ile uyumlu bir şekilde frekans alabilmesi, bunun içinde teknolojinin yani yazılımların güncellenmiş olması gerekmektedir.

 Forklift Yönetimi bu ürünü kullanacak olan operatörün forklift ile ilgili herhangi bir arızanın meydana gelmesinden önce arıza tespiti sistemine çok iyi bir şekilde hakim olması, bu problem meydana gelmeden önce farkına vardıktan sonra bu problemin ortadan kaldırılmaya çalışılması, bu ürünün yağlamasının zamanı geldiğinde yağlama işlemlerinin yapılması ya da normal periyodik bakımlarının zamanı geldiğinde bunun kaçırılmaması, bakım servis gerektiren zamanlarda bakım ve servis ile ilgilenen profesyonel ekiplerden yardım istenilmesi, sürekli takip edilerek yazılım güncelleme programlarının indirilmesi ve fabrikadaki ekipmanlara uydurulması, uyarlanması işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

 

 

 

Benzer Gönderiler

bir yorum bırakın