Üçevler Mh. Bayraktepe Sk. No:14 Emir Arslan Plaza Kat:3 D:6 Nilüfer/Bursa

Keyplus E-Dönüşüm Paketleri

… geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerimiz ile sizlere finansal entegrasyon hizmetlerimizi sunuyoruz.

Keyplus e-Dönüşüm entegratörlüğü ile GİB’in yayınladığı yeni tebliğ(VUK 509) ile belirlenen standartlara uygun olarak düzenlenen ve muhafaza edilen faturaların elektronik ortama taşınmasına, o ortamda oluşturulmasına, muhafaza edilmesine ve elektronik ortamda raporlanmasına olanak sağlar.

e-Dönüşüm Sistemlerimiz

 • e-Fatura
 • e-İrsaliye
 • e-Arşiv

 

e-Dönüşüm Özellikleri

 • Tahsilatlarınızı hızlandırın
 • Kolay ve hızlı fatura oluşturun
 • Fatura gönderiminde beklemeyin
 • Kargo masraflarından kurtulun
 • Ekstra arşiv tutmaktan kurtulun
 •  Doğayı koruyun

E-FATURA
Keyplus e-Fatura’ya şimdi geçin fatura masraflarınızı en aza indirin.

 • e-Fatura, formatı ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen, Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği bir faturada yer alması gereken tüm bilgileri içeren, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminizi Keyplus e-Fatura’yla yapabilirsiniz.

 

E-İRSALİYE
Keyplus e-İrsaliye ile harcanan zaman ve maliyetinizi en aza indirin!
e-İrsaliye, GİB merkezli olan ve uygulamaya kayıtlı şirketler arasında düzenlenebilen e-Dönüşüm sistemlerinden birisidir.

 • Keyplus e-İrsaliye uygulamasından yararlanan mükellefler, e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayanlara da sevk irsaliyesini, e-İrsaliye olarak düzenleyecek olup, alıcılarının talebine göre elektronik veya kağıt ortamda teslim edebileceklerdir.
 • e- İrsaliyenin bir nüshası olan taşıma irsaliyeleri ise eskiden olduğu gibi matbu olarak araçlarda bulundurulmaya devam edecektir.

 

E-ARŞİV
Keyplus e-Arşiv ile kâğıt masrafından ve depo masrafından kurtulun!

e-Arşiv, kestiğiniz tüm faturaları e-Fatura mükellefi olmayan işletmelere ve son kullanıcılara, dijital ortamda kolay, hızlı, güvenilir ve kâğıt masrafı yapmadan gönderme sistemidir.

 • Kestiğiniz faturaların elektronik ortamda depolanmasını, ibraz edilmesini ve raporlanmasını Keyplus e-Arşiv ile sağlayabilirsiniz.

RAPORLAMA SÜRECİ

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren günlük olarak kesilen e-Arşiv faturaları en geç izleyen günün sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’e raporlanmalıdır. Geçmiş tarihli fatura kesilmesi ya da Fatura İptal edilmesi durumunda ilgili faturalar faturanın kesildiği/sisteme gönderildiği güne ait iletilecek rapor içerisinde yer alacaktır.

Mevzuat gereğince ;

 • 2017 yılı ve takip eden dönemlerde brüt olarak satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan tüm kurum ve kuruluşlar 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura mükellefidir.
 • 19.10.2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve Vergi Usul Kanunu VUK 509 Tebliğe göre 2017 yılı ve takip eden dönemlerde brüt olarak satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan tüm kurum ve kuruluşlar e-Fatura mükellefidir.
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, 1.7.2020 tarihi ile e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorunludur.
 • e-İrsaliye uygulaması ile kağıt sevk irsaliyeleri artık elektronik ortamda oluşturularak gönderilmektedir.
Bilgi almak istediğiniz çözümlerimiz için demo talebinde bulunabilirsiniz.