Üçevler Mh. Bayraktepe Sk. No:14 Emir Arslan Plaza Kat:3 D:6 Nilüfer/Bursa

İnsan Kaynakları Politikamız

Vizyonumuz

Motivasyonu yüksek, kurum imajını koruyan ve yükselten, yenilikçi çalışmaları ön plana çıkaran, hizmete önem veren ve işini bir bütünün parçası olarak gören nitelikli insan kaynağını oluşturmak.

Misyonumuz

Teşekkülün amaç ve stratejilerini gerçekleştirecek insan kaynağını plânlamak, eğitmek, personel iş ve işlemlerini optimum düzeyde gerçekleştirmek, konusunda uzmanlaşmış, kurumu temsil yeteneği olan ve alanında yeni açılımlar ortaya koyabilen, özgüveni yüksek personele sahip olmak.

İnsan Kaynakları Politikasında Temel İlkelerimiz

  • Büyük bir takım olma adına “ben” değil “biz” politikası ile katma değer yaratmak,
  • Sürdürülebilir başarıyı sağlamak adına global düzeyde politikalar, sistemler ve süreçler geliştirmek,
  • Personelin, etik değerler ve etik davranış ilkeleri ile verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak çalışmasını ve kuruma bağlılığını teşvik etmek,
  • Görevin özelliğine uygun personelin niteliklerini belirlemek ve atama işlemlerini gerçekleştirmek,
  • Personelin iş yapma yeteneğinin, girişimciliğinin, başarı ve çabasının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri belirlemek ve alınmasını sağlamak,
  • Personeli ilgilendiren konularda personeli zamanında bilgilendirmek,
  • İnsan Kaynakları politikasını sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirme.