Kurumsal Varlık ve Bakım Yönetim Sistemi (KEYPLUS GEAR)

KeyplusGEAR firmanız içerisinde her noktada yapılan bakım ve arızalarınızı sistem üzerinde kayıt altına alarakbakım işlerinde çalışan personelin sistemli bir şekilde çalışmasını, bakım personelinin denetiminin sağlıklı bir şekilde yapılmasını ve bakım arıza giderlerinizi en aza indirmenizi sağlar.İşletmenizde bulunan makinelerinizin duruş sürelerinianaliz ederek bu duruşları en aza indirir ve bu sayede işletme verimliliğinizi artırır.

KeyplusGEAR firmanıza ait tüm makine ve teçhizatlarınızı izler, bakım ve arızaların maliyetlerini de dâhiltakip eder bu sayede planlı bakımlar için ileriye yönelik bakım, arıza, yedek parça gibi planların yapılmasını sağlar. Diğer modüllerimizle(Keyplus SKY, ELEPH gibi)bütünleşik çalışabilenKeyplusGEAR’daözel bakım ve arıza tiplerinizi, gruplarınızı, nedenlerinizi tanımlayabilirarıza öncelik durumunu firmanıza özel belirleyebilir bu önceliğe göre iş emri sırası oluşturabilirsiniz.

Keyplus GEAR’da periyodik bakım zamanlarınızı sayaç bazlı olarak belirleyebilir bakımlarınızdaki önceliğe göre iş emri oluşturabilirsiniz.Otomatik ya da manuel oluşturulan iş emirlerinizi Bakım İş Emirleri menüsünden takip edebilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu sistemişletmenizdeki ekipman ve sistemlerinizin fonksiyonlarını en yüksek performansta sürdürmenizde katkı sağlar.

Keyplus GEAR’ın bir diğer özelliği makine ve ekipmanlardaki arızaların sorun yaratacak hale gelmeden önce tespitini sağlamak. Önceden belirlenen sınır değerlere göre kıyaslaması sonucu oluşabilecek sorunları algılayıp arıza oranını düşürerek iş kazalarını da en aza indirmenizi sağlar. Diğer bir deyişle kestirimci bakım tekniği kullanan Keyplus GEAR; arızalanmayı erkenden tespit eder, hiç bir bakım gecikmesi vermeden planlanmış duruşlardadaha ucuza ve daha kısa zamanda düzeltebilmenizi sağlar.