Endüstri 4.0 Uygulamaları – Akıllı Fabrika Yönetim Sistemi

Günümüzün akıllı süreci Endüstri 4.0 teknolojisini kullandığımız Keyplus SKY, üretim ve tüketim ilişkilerini bütünüyle değiştirecek bir yapı içermektedir. Bir yanda tüketicinin değişen ihtiyacına anlık olarak uyum sağlayan üretim sistemlerini, diğer yanda ise koordinasyon halinde olan otomasyon sistemlerini birbirleriyle haberleşen, sensörlerle ortamı algılayabilen ve veri analizi yaparak ihtiyaçları fark edebilensistemi üretimi devralıp; daha kaliteli, daha ucuz, daha hızlı ve daha az israf yapan bir üretim yapmayı amaçlamaktadır.

Endüstri 4.0’ın sayesinde ortaya çıkan ve Akıllı Fabrika kavramı olarak şekillenen bu yeni süreçte Keyplus SKY, tüm üretim sürecinin insandan kaynaklı problemlerinin ortadan kaldırılmasını ve üretim sürekliliğinin devamlılığını sağlamayı amaçlar. İşletmeniz içerisindeki makinelerin sahip olduğu anlık verileri(üretim miktarı, makine hızı, üretim hızı, sıcaklığı, çalışma süresi, çalışma durumu, duruş takibi gibi) otomatik olarakölçerek, anlık aktivite durumu ile geçmişte alınan verileri kıyaslayıp makinelerinizin güncel çalışma durumları hakkında bilgi sahibi olmanızı ve bu veriler ışığında gerçekleşmesi muhtemel uygunsuzlukları önceden tespit edip gerekli önlemleri almanızı sağlar.

Keyplus SKY, bu veriler doğrultusundamevcut makinelerinizin üretim parametrelerini(kullanılabilirlik, performans, kalite)kullanıp makinelerinizin verimliliğini(OEE) hesaplayarak maksimum seviyeye çıkartmanızı, performansını doğru bir şekilde kullanmanızı ve en verimli üretime ulaşmanızı sağlayıp aynı zamanda da üretim sürecinin her aşamasının kontrol altında olmasını, üretiminize ait anlık maliyetlerini doğru bir şekilde hesaplayarak en kaliteli ürünü en düşük maliyetle üretmenizi sağlar.

Üretim anının her aşamasında ki malzeme, operasyon ve operatör hareketlerini kayıt altına alarak uçtan uca bir izlenebilirlik sunan Keyplus SKY,  kayıtları operatör ekranlarını kullanarak ya da makinelerden verileri direkt toplayarak elde eder. Bu uçtan uca izlenebilirlik ile hatalı ya da uygunsuz bir ürünün hangi malzemeler kullanılarak üretildiğini, hangi hammadde ya da yarı mamullerin üretimde kullanıldığını, tüm bu hareketlerin hangi operatör tarafından hangi makinede ne zaman yapıldığını kalite uygunluk raporunu kimin hazırladığını izleyebilir ve analiz edebiliriz.

Keyplus SKY, kısaca firmanıza gelen siparişleri müşterilerinize en doğru zamanda en yüksek kalite ile sevk edilmesi için gerekli olan hammadde tedariği, makine,üretim, personel gibi sahip olduğunuz kaynaklarınızı doğru şekilde planlamanızı, yönetmenizi sağlar aynı zamanda müşteri memnuniyetinizi en üst seviyede tutar. Ayrıca 2020’de zorunlu hale gelen e-fatura ve e-irsaliyeye geçmediyseniz dönüşümünüzü yapar geçişinizi sağlayabiliriz